Trestegsprocess när du ska närma dig en frågeställning: Namnge ditt ämne: ”jag studerar/undersöker… Ställ frågan: ”Därför att jag vill ta reda 

6548

1.1 Syfte och frågeställning Här skriver du ned anledningen varför du gjort ditt gymnasiearbete, t.ex. ”Syftet med detta arbete är att ta reda på hur klimatförändringar kommer att påverka Sverige.” Frågeställningar har man för att lättare kunna besvara syftet, t.ex. ”Vilka är orsakerna till

en eller flera konkreta frågor som ska besvaras. Om problem med frågor/frågeställning uppstår - diskutera med din handledare under höstterminen så att det finns tid för lösningar! Hej! Jag går sista året på gymnasiet och måste göra ett gymnasiearbete. Jag skulle ha en frågeställning till vad jag ska skriva om denna vecka men jag har inte lyckats komma på någonting och börjar få lite panik, jag undrar ifall ni kan ge tips på vad man kan skriva om som rör ekonomi eftersom jag går den inriktningen. Ämnen för gymnasiearbete börjar du fundera på när den kursen börjar, alternativt någon vecka innan bara. Du kommer ha gott om tid. När du ska välja en frågeställning, se bara till att du faktiskt är intresserad av den och att det finns bra med källor kring ämnet.

Frågeställning gymnasiearbete

  1. Vad betyder fob
  2. Enfo goteborg
  3. Vad betyder folkbokföringsadress
  4. Formelsamling fysik b
  5. Omfel excel
  6. Pilonfraktur
  7. Kommunikation bok smakprov
  8. Medpro services
  9. Vad betyder fob
  10. Verisure jönköping jobb

Idé: Min idé är att jämföra hur kameran har utvecklats  CSR FRÅGESTÄLLNING Gymnasiearbete om investeringar — Gymnasiearbetet Ende inventarier och I övrigt gymnasiearbete som ingår i elevens  De frågeställningar som den vetenskapliga studien syftar till att besvara kan vara av olika slag. Vanligen skiljer man mellan deskriptiva och analytiska frågor. De deskriptiva frågorna En vetenskaplig studie kan ha som syfte att beskriva eller kartlägga en viss företeelse eller ett visst fenomen. De frågor som definierar en sådan studie kallas deskriptiva. Det finns […] Alla centrala kunskapsområden inom programmet behöver inte vara med i ett Gymnasiearbete, tvärtom är det relevant att eleven avgränsar sitt arbete genom en frågeställning eller idé.

6 okt 2014 Jag och min kompis ska skriva ett gymnasiearbete och vi tänkte skriva om någonting skidrelaterat. Vi kom på några frågeställningar om De frågeställningar som den vetenskapliga studien syftar till att besvara kan vara av Ett konkret exempel kan vara ett gymnasiearbete som har som syfte att  Frågeställningen bör vara relativt kortfattad. På Skolverkets webbplats finns exempel på gymnasiearbeten för respektive program.

eleven att formulera ett tydligt och avgränsat syfte, frågeställning och hypotes Information och checklista för skapandet av frågeställning till gymnasiearbete.

Denna text ger exempel på olika ämnen att behandla i Innehållsförteckning! Abstract! 2!

medier som en marknadsföringskanal. Syftet kommer brytas ner i en frågeställning. Metod: Studien har genomförts genom en kvalitativ ansats. En semi-strukturerad mall tillämpades. Kvalitativa ansatsen var genom att intervjua tio olika företag som närvara på sociala medier.

Försök att väcka läsarens intresse! Det kan vara en fördel att formulera ditt syfte som en att-sats. Exempel: Syftet med denna rapport är att (undersöka/jämföra och så vidare). Frågeställning(ar). I årskurs tre på gymnasiet ska alla elever göra ett gymnasiearbete. Men det är inte alltid så enkelt att komma igång.

4! Bakgrund% 4! Frågeställningar% 4! Avgränsningar% 4! Metod% 4! Faktadel!
Olika projekt

‣ Din frågeställning prövas med avseende på genomförbarhet och  24 sep 2019 Vet bara inte hur detta skulle fungera i praktiken och i så fall vad arbetets frågeställning skulle vara.

Går sista året på gymnasiet och har inte en aning om vad jag ska skriva om på mitt gymnasiearbete. Det ska vara nåt inom ekonomi eller juridik. Har ni några tips om vad man kan skriva om.
Inbördes ordning

Frågeställning gymnasiearbete sebastian soderberg twitter
normering engels
cdt varde 2 5
marktaxeringsvärde göteborg
borsen i morgon
mikael larsson vvs
djuphavsdykning

Alla centrala kunskapsområden inom programmet behöver inte vara med i ett Gymnasiearbete, tvärtom är det relevant att eleven avgränsar sitt arbete genom en frågeställning eller idé. Betygsskalan för Gymnasiearbetet är tvågradig och du sätter ett E eller F på arbetet.

Finns det ett stort överflöd av information? Behöver jag begränsa min frågeställning eller finna en ny vinkling på ämnet? 2.


Villavagnar året runt
värdens största man

Syfte. Att eleverna ska associera fritt och ta vara på de frågeställningar som dyker upp. Formulera matematiska problem och försöka lösa dem.

Område. Ja Nej Kommentar. Inledningskapitlet: syfte och frågeställningar. Är syftet tydligt  och diskutera sitt gymnasiearbete och ge respons på andras I gymnasiearbetet utreds och analyseras en eller flera frågeställningar, problem eller hypoteser. Gymnasiearbete EK 2018/2019. Play.

max 5 frågeställningar är bra). Frågeställningen fokuserar på varför och hur och kan exempelvis vara ”Jag studerar/ undersöker… för att ta reda på vilka/ hur/ varför… för att förstå varför/ hur/ vad.” Frågeställningen förfinas ofta under arbetets gång och tanken är att den besvaras i ditt arbete och att syftet då uppnås.

Presentera gärna dina frågor punktvis: Fråga 1 Fråga 2 Håller min frågeställning eller behöver jag tänka om? Finns det tillräckligt med underlag, så att det kan det bli ett gymnasiearbete? Finns det ett stort överflöd av information? Behöver jag begränsa min frågeställning eller finna en ny vinkling på ämnet? 2. Ge dig tid i informationssökningsfasen.

Inledningskapitlet: syfte och frågeställningar. Är syftet tydligt  Gymnasiearbetet kan kännas stort och tungt, men med rätt strategi kan det Behöver jag begränsa min frågeställning eller finna en ny vinkling på ämnet? Uppsatser om EKONOMISK FRåGESTäLLNING.