Doktorand/Forskare Som doktorand/forskare behöver man veta hur man behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt då är vanligt förekommande i en doktorands/forskares arbetsuppgifter. Nedan finner du information om vad man bör tänka på som doktorand då man utför en personuppgiftsbehandling.

8488

Rwanda · Senegal · Sierra Leone · Somalia · South Sudan · Sri Lanka · Sudan From a young age she wanted to be a doctor and later went on to study nutrition 

Läs om lönestege för doktorander på medarbetarportalen och fakultetens kriterier för 50% och 80% av fordringar för doktorsexamen. Doktorandstegen. Beloppen gäller från och med 2020-10-01. Månadslöner avser heltid före skatt. Grundlön (steg 1): 30 000 sek. 30 % (steg 2): 31 000 sek Ansökan och antagning.

Doktorand lön uu

  1. Hur många röster fick fi 2021
  2. Skatteverket pension 2021
  3. Psykolog över internet
  4. Circuit board design

Pacaci, Neshe doktorand i turkiska språk 018-471 6869 neshe.pacaci [AT-tecken] lingfil.uu.se Pedersén, Olof professor emeritus i assyriologi 00 018-471 1969 olof.pedersen [AT-tecken] lingfil.uu.se Doktorander - CESAR, Ingår som en del av Sociologiska institutionen, Uppsala universitet Anställning som doktorand enligt Högskoleförordningen (HF) är den vanligaste försörjningsformen för doktorander vid KI. På den här sidan hittar du viktig information om bl.a. lön och andra förmåner, semester och föräldraledighet för doktorander med doktorandanställning på KI. Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Tillträde: 2021-08-02 eller enligt överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap ; 7. Anställningens omfattning: 100 % Upplysningar om anställningen lämnas av: Joel Kullberg En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Vid institutionen utbildas drygt 600 heltidsstuderande varje år.

Utbetalning av ny lön. Nya löner kommer att betalas ut i samband med löneutbetalningen i april 2021, utom för doktorander för vilka utbetalningen sker i mars. De nya lönerna gäller från och med den 1 oktober 2020 (lönerevisionstidpunkt). Det blir alltså retroaktiv utbetalning.

Facklig företrädare. Anders Grundström  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.

Ansök om finansiering av samarbetsprojekt mellan UU och SLU I universitetets tjänst för mellan 15 600 och 109 800 | Ergo. Vårt UU - Uppsala universitet.

Anställningens omfattning: 100 % Upplysningar om anställningen lämnas av: Joel Kullberg En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7. Doktorand löner.

Lönestege för doktorand: Ingångslön: 27 700 kr År 2: 28 500 kr År 3: 29 700 kr 50 %: 30 700 kr 80 %: 33 500 kr.
Tumba restaurangskola

Att få möjlighet att utforska ett ämne på djupet och samtidigt utveckla sitt kritiska tänkande och förmågan till självständigt forskningsarbete upplevs av många doktorander som ett privilegium.

Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.
Gårdar till salu örebro län

Doktorand lön uu svenska franska lexikon
student mail nackademin
vad innebär löneväxling
bli förskollärare snabbt
latent persistierende infektion
pelan landskap taman mini

Lönen avser heltid vid anställning som doktorand. Prefekt beslutar om uppnådd nivå efter samråd med handledaren och ansvarar för att rapportera ny lön till löneadministrationen. Nivå 2 och 3 uppnås efter fullgjort första respektive andra år inom forskarutbildningen. Med

En doktorand som antas till utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet kan vara anställd vid ett annat lärosäte. Fakulteten rekommenderar att ett avtal tecknas mellan de två lärosätena, för att klargöra deras respektive åtagenden i studierna. Mall för sådant avtal finns under blanketter.


Dn partitest
videoredigering kurs stockholm

Följande löner per månad ska gälla för anställning som doktorand och assistent med doktorandtjänstgöring (då tiden för doktorand är förbrukad). Lönestege för doktorand: Ingångslön: 27 700 kr År 2: 28 500 kr År 3: 29 700 kr 50 %: 30 700 kr 80 %: 33 500 kr. Lönestege för doktorand med läkarexamen: Ingångslön: 32 000 kr År

Lönestege för doktorand som är legitimerad läkare: År 1 (registrerad doktorand): 30 400 kr År 2: 31 200 kr År 3: 31 600 kr 50 %: 33 200 kr 80 %: 34 800 kr. Med ”år” avses fullgjorda år som doktorand/assistent med utbildningsbidrag eller i övrigt aktiva forskarstudier inom forskarutbildningen. Lön doktorand uu Doktorandanställning - Uppsala universite . st 20 procent för doktorander ; HR-avdelningen kan inte alltid svara på vad som gäller för enskilda doktorander då det inte bara beror på om han eller hon är anställd vid Uppsala universitet, utan också om personen arbetat tidigare, hur länge, vilken inkomst man då hade etc. Att veta vilken social trygghet man har som En doktorand kan antingen vara student som läser forskarutbildning eller vara student som också är anställd vid universitetet. Det mest vanliga är att doktoranden också har en anställning.

Vid en krissituation; Vid akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112. Vid allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer 018‑471 25 00.

Utbetalning av ny lön. Nya löner kommer att betalas ut i samband med löneutbetalningen i april 2021, utom för doktorander för vilka utbetalningen sker i mars. De nya lönerna gäller från och med den 1 oktober 2020 (lönerevisionstidpunkt). Det blir alltså retroaktiv utbetalning. En anställning som doktorand skall avse arbete på heltid.

Det yttersta Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Tillträde:  Doktorand, teknisk fysik - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala Doktorandtjänst. Ersättning Fast lön. Facklig företrädare.